Tag Archives: ไข้เลือดออก

เด็กหญิงวัย 11 ขวบ ป่วยเป็นไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยา 2วันเสียชีวิต

เด็กหญิงวัย 11 ขวบ 

บุตรสาวคนสุดท้องของครอบครัว ชาว อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบฯ ไม่สบายตัว

ร้อน ช็อก ถูกนำส่ง โรงพยาบาลเข้าห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล แล้วเสียชีวิตภายใน

ช่วงระยะเวลา วัน แม่สงสัยติดเชื้อโรคเชื้อไวรัส ชิคุนกุนยา เปิดเผยพี่ 

คนก็เจ็บไข้ยู่ โรงพยาบาล

วันที่ เดือนพฤศจิกายน ที่ศาลาวัดสิทธิสังฆาราม (วัดหนองครามตำบลปราณ

บุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือญาติได้จัดพิธีการสวดศพศพ เด็ก

หญิงภาริดา ขันทองคำ อายุ 11 ปี ซึ่งได้เสียชีวิตลง โดยในใบมรณบัตร หมอเจาะจงติด

โรคในกระแสโลหิต ซึ่งทางโรงหมอได้นำเลือดไปเพาะเชื้อในห้องแล็ป ใช้เวลาโดย

ประมาณ 10 วัน เพื่อมองว่าติดเชื้อโรคจำพวกใดนางสาวรุ่น จุเจิม คุณแม่พูดว่า ครอบครัว

มีลูก คน เป็นหญิง ชาย คนโตชื่อ เด็กหญิงรินรดา ขันทองคำอายุ 14 ปี อยู่

ชั้น มัธยมผู้ที่ ชื่อ เด็กชายธนโชติ ขันทองคำ อายุ 12 ปี อยู่ชั้น มัธยมทั้งคู่คนเรียนอยู่

ที่ โรงแรมเตรียมอุดมศึกษาความเจริญปราณบุรี ส่วนคนสุดท้องชื่อ เด็กหญิงภาริดา ขัน

ทองคำ อายุ 11 ปี เรียนชั้น เปรียญโรงแรมวันทามารีอา

ลูกอีกทั้ง คนก่อนหน้านั้นร่างกายธรรมดา ไม่มีลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้อะไร โดยคนพี่ คนไปสถานศึกษาซึ่งเปิดเทอมวันแรกวันที่ 28 ตุลาคม62 แต่ว่าพอเพียงเวลาบ่ายได้รับการติดต่อจากอาจารย์ว่า เด็ก คนมีลักษณะเจ็บไข้ตัวร้อน มีผื่นขึ้นเรียกตัว ก็เลยรับตัวกลับไปอยู่บ้าน และก็พาไป โรงพยาบาลปราณบุรี เจาะเลือดรวมทั้งรอคอยผลตรวจในตอนที่ เด็กหญิงภาริดา น้องคนสุดท้องพบว่าในวันที่ 30 เดือนตุลาคม62 ซึ่งวันนั้นฝนตกหนักแม่

ก็เลยมิได้ให้ไปสถานที่เรียน อยู่บ้าน ทานข้าว แล้วก็สนทนาธรรมดา จู่ๆกำเนิดมีลักษณะ

อาการตัวร้อน ก็เลยเช็ดตัวแล้วก็หายาให้รับประทาน แต่พบว่าอาการน้องเริ่มทรุด ไม่มี

สติ พาส่ง โรงพยาบาลปราณบุรี เวลาโดยประมาณ 14.00 น. แล้วก็มีลักษณะอาการหนักสูง

ถึงขั้นสลบ ไม่สามารถพูดได้ จะต้องส่งต่อ โรงพยาบาลหัวหิน เข้าห้องห้องดูแลผู้ป่วยหนัก

ในโรงพยาบาล วัน แล้วก็เสียชีวิตลงในวันที่ เดือนพฤศจิกายน เวลา 20.08 น. หมอแจ้ง

ว่า ติดโรคแบคทีเรียในเลือดทำให้ระบบเลือดเสีย

พื้นฐานไม่มีการบอกว่ามีอาการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก แต่ว่าเข้าเกณฑ์ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา โดยไม่เหมือนกันระหว่างโรคชิคุนกุนยากับโรคไข้เลือดออก ผู้เจ็บป่วยที่ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาจะจับไข้สูงมากขึ้นอย่างฉับพลันเร็วกว่าโรคไข้เลือดออก รวมทั้งช่วงเวลาของไข้สั้นกว่าราว วัน ในขณะไข้เลือดออกไข้จะลดน้อยลงในเวลาราว วัน รวมทั้งเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไม่ทำให้พลาสมารั่วออกนอกเส้นโลหิต คนเจ็บส่วนมากก็เลยไม่เกิด

ภาวะช็อกยิ่งกว่านั้น    คนไข้สามารถมีผื่นแดงเป็นปื้นรวมทั้งตาแดงได้หลายครั้งกว่าไขเลือดออก รวมทั้งเจอลักษณะของการปวดเรียกตัว ตามข้อได้มากกว่าปัจจุบัน บุตรสาวคนโตกับลูกชายคนกลาง หมอโรงหมอหัวหินยังไม่อนุญาตให้ลูกอีกทั้ง คนกลับไปอยู่บ้านได้เพราะว่ายังจับไข้แล้วก็เกล็ดเลือดยังสูงสุดต่ำก็เลยยังให้นอนรักษาคุณตัวขณะนี้ที่โรงหมอคุณหัวหินถัด ไปอีกสักระยะส่วนผล