Tag Archives: ช่อง 3

ช่อง 3 รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ

ช่อง 3 ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย ในฐานะองค์กรผู้ร่วมขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรม

ช่อง 3

ช่อง 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโปรโมท ผู้แทนสถานีฯ ร่วมพิธีการเปิดการฝึกฝนเชิงปฏิบัติการ โครงการสานอนาคตการศึกษา –คอนเน็กซ์ อีดี “CONNEXT ED Workshop 2019 : The Future of Education” รายปี 2562 พร้อมรับมอบ
“โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ไทย” จากคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

ต่อเนื่องจากปี 2559 รัฐบาลได้ประกาศหลักการ “สานพลังประชารัฐ” เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนสังคม และภาคเอกชน เกิดเป็นโครงการ “สานอนาคตการศึกษาเล่าเรียน-คอนเน็กซ์ อีดี” เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนด้วยกันเคลื่อนการยกฐานะประสิทธิภาพการจัดการศึกษาไทย พร้อมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะแล้วก็จิตสาธารณะเพื่อสานต่อแผนการการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งเจตนารมณ์ของการขยายหน้าที่ความร่วมมือ เพื่อยกฐานะศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นทั้ง “คนดี-คนเก่ง”

ในการนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฯ โดยมุ่งหมายที่จะใช้ทรัพยากร และก็ความสามารถที่มีในการร่วมส่งเสริมและเกื้อหนุนการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทยให้เกิดประโยชน์อย่างมากสุด

โดยบรรยากาศในงานเริ่มด้วยการแสดง “สานพลัง-สานอนาคต” โดยผู้แทนเด็กนักเรียนสถานศึกษาประชาชนเมือง หลังจากนั้น คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การยกฐานะการจัดการเล่าเรียนไทยในอนาคต” และก็รายงานผลของการดำเนินโครงงานหัวหน้าเพื่อการวิวัฒนาการเรียนรู้ที่ยืนนาน โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน หลังจากนั้นฟังเสียงตอบรับจากในความร่วมแรงร่วมมือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนที่ร่วมโครงงาน และ School Partner จากหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นไปในแนวทางที่ดี สถานศึกษามีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางสอนเพื่อเกิดคุณประโยชน์สูงสุดและก็เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เด็กนักเรียนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีรวมทั้งเป็นสุข ตลอดจน School partner กำเนิดความภาคภูมิที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาไทย แล้วปิดท้ายด้วย “พิธีมอบโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ไทย” ให้กับ 33 หน่วยงานภาคเอกชน โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมเข้ารับ “โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้กระทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย” ในฐานะหน่วยงานผู้ร่วมขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านการเปิดเผยแพร่โปรโมทแผนการในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ช่อง 3 จะยังคงตั้งใจจริงสำหรับในการดำเนินกิจการพร้อมกันไปกับการตอบแทนและประดิษฐ์สิ่งที่ดีให้กับสังคม ในฐานะหน่วยงานธุรกิจ และในฐานะสื่อมงลชนที่มีหน้าที่ต่อผู้ชม สังคม รวมทั้งประเทศถัดไป

ที่มา ch3thailand