Category Archives: ทั่วไป

อยู่ก็ไม่มีกิน !! จับแรงงานเขมร 49 คน มุดรั้วชายแดนหนีกลับบ้านเกิด

อยู่ก็ไม่มีกิน

อยู่ก็ไม่มีกิน !! จับแรงงานเขมร 49 คน มุดรั้วชายแดนหนีกลับบ้านเกิด

แรงงานเขมร อยู่ก็ไม่มีกิน /8 เมษายน 2563 พ.อ.เอกพงศ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 (ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ได้สั่งการให้ ร.อ.เตชทัต เฉลิมจิตต์ ผบ.ร้อย ทพ.1206 (ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1206) ประสานความร่วมมือกับ

พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว สนธิกำลังร่วมกัน ลาดตะเวณ แล้วก็เฝ้าตรวจ ปกป้องแล้วก็ยับยั้งการลักขโมยลอบเข้า-ออกเมืองโดยผิดกฎหมาย รอบๆตะเข็บชายแดนตามหนทางธรรมชาติด้านหลังหมู่บ้านโนนปรับปรุง ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตาม พ.ร.ก.เร่งด่วน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดดำเนินการร่วมฯได้ตรวจเจอกลุ่มบุคคลราว 40-50 คน พร้อมกระเป๋าสัมภาระ ซุกซ่อนอยู่ในป่าละเมาะขอบตะเข็บชายแดน ด้านหลังหมู่บ้านโนนปรับปรุงฯ คาดว่าเป็นแรงงานต่างชาติชาวเขมร ก็เลยนำกำลังเข้าทำการปิดล้อม แล้วก็บุกเข้าคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดปริมาณ 49 คน เป็นชาย 28 คน หญิง 15 คน เด็ก 6 คน โดยทั้งผองเป็นแรงงานชาวเขมร จากการถามพื้นฐานแรงงานชาวเขมรอีกทั้ง 49 คน อ้างว่าได้เดินทางไปทำงานที่ กรุงเทพมหานคร,จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง จังหวัดปราจีนบุรี แต่ว่าเหตุเพราะเกิดเหตุการณ์โรคโควิด-19ระบาด นายจ้างหยุดกิจการทำให้จำต้องเดินทางกลับไปอยู่บ้านเกิดในประเทศเขมร

แต่ด่านชายแดน ด้าน จ.สระแก้ว ถูกสั่งปิดหมดแล้ว จึงได้ลักลอบเพื่อมาลักลอบข้ามตะเข็บชายแดนกลับบ้านเกิดที่ประเทศกัมพูชา บริเวณตะเข็บชายแดนท้ายหมู่บ้านโนนพัฒนาฯ โดยว่าจ้างรถยนต์ของคนไทยมาส่งริมชายแดน ด่านพรมแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว แต่คนไทยกลัวถูก จนท.จับกุมเลยขับรถมาปล่อยทิ้งไว้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโนนพัฒนาฯจากนั้นได้เดินเท้าลัดเลาะมาตามป่าละเมาะเพื่อมุ่งหน้ากลับกัมพูชา จนกระทั่งมาถูก จนท.ไทยจับกุมได้ดังกล่าว

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำแรงงานชาวเขมรทั้ง 49 คน มาทำการตรวจสอบและทำประวัติ ที่กองร้อยทหารพรานที่ 1206 โดยต้องหาหน้ากากอนามัยให้แรงงานกัมพูชาทั้งหมดสวมใส่ พร้อมทั้งให้ใช้เจลแอลกอฮอล้างมือทุกคน และให้อยู่ห่างกันประมาณ 1 เมตร จากนั้น จนท.จึงทำการตรวจสอบพบว่ามีแรงงานชาวกัมพูชามีพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) จำนวน 39 คน ส่วนอีก 10 คน ไม่มีเอกสารการเดินทาง จึงได้นำตัวมาทำประวัติ ก่อนประสาน จนท.ตม.กัมพูชา เพื่อนำแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง 49 คน ไปทำการผลักดันกลับประเทศ ที่ช่องทางอนุโลม (จต.ส.38) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว…

คำสั่งเด็ดขาด !! ชาว’ภูเก็ต’ต้องใส่หน้ากากออกจากบ้านทุกคน ฝ่าฝืนปรับ2หมื่น

คำสั่งเด็ดขาด !! ชาว’ภูเก็ต’ต้องใส่หน้ากากออกจากบ้านทุกคน ฝ่าฝืนปรับ2หมื่น

คำสั่งเด็ดขาด / ผู้ว่าภูเก็ตสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคราวก่อนออกมาจากที่พัก และก็ห้ามทำการหรือดำเนินการใดใดซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ผิดสุขลักษณะ ฝืนเจอโทษหนักปรับ 2 หมื่นบาท

7 เมษายน 2563 นักข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา (6 เม.ย.63) ได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1829 / 2563เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 หรือโควิด -19 เกี่ยวกับการใส่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคราวก่อนออกจากบ้านพัก และ ห้ามทำการหรือจัดการใดใดซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ผิดสุขลักษณะ

โดยระบุใจความว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ได้ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฉบับลงวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าวและสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตพบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ประกอบข้อ7 (1)ประกอบข้อ 11 และข้อ 14 ของข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2558(ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ. 2563 และข้อ 11 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16 / 2563 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 จึงกำหนดมาตรการควบคุมการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ผู้ใดที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้ามกระทำการหรือดำเนินการใดใดซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป

การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและอาจเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายนพ.ศ. 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผ่านพร้อมโอน กระทรวงการคลังทยอยโอน เราไม่ทิ้งกัน 5 พันบาทกลุ่มแรก

ผ่านพร้อมโอน

ผ่านพร้อมโอน กระทรวงการคลังทยอยโอน เราไม่ทิ้งกัน 5 พันบาทกลุ่มแรก

ผ่านพร้อมโอน /กระทรวงการคลัง พร้อมโอน เตรียมรับเงินเยียวยา 5 พัน 8 เม.ย.นี้ ย้ำเป็นการทยอยโอน-ไม่ใช่จ่ายรอบเดียว ให้รอคอยแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสแค่นั้น กรุ๊ปที่ไม่ผ่านให้เข้าไปตรวจสอบที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เผยยอดลงทะเบียนล่าสุดแล้ว 24.2 ล้านราย ยกเลิก 2.6 แสนราย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 เม.ย.2563 จะเป็นวันแรกที่กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย จะรีบทยอยชำระเงินแก้ไขผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยกระทรวงการคลัง จะทยอยจ่ายทุกวัน ตามข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่เข้าตามเงื่อนไขถูกต้องหมายถึง1.ต้องเป็นแรงงาน ผู้รับจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระ 2.จำต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และ 3.สามารถยืนยันได้ว่ารับผลพวงจากวัววิดอย่างไร จะต้องเป็นผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ คาดว่าการโอนเงินกลุ่มแรกจะอยู่ที่ประมาณหลายแสนคน ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ใช่มีเฉพาะแค่อาชีพคนขายลอตเตอรี่ แท็กซี่ มอเตอรไซค์รับจ้าง และมัคคุเทศก์จะได้รับเงินก่อน เพราะกลุ่มนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้น โดยการจ่ายเงินจะยึดตามผลการตรวจสอบ ใครมีข้อมูลที่ชัดเจนและเดือดร้อนจริงก็มีโอกาสผ่านตรวจสอบไวและได้รับการช่วยเหลือไวและคาดว่าวันที่ 9-10 เม.ย. จะตรวจสอบเสร็จและสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อีกชุดใหญ่นับล้านคน ซึ่งรวมทั้งอาชีพอิสระ ค้าขาย และอื่นๆ ด้วย…

ข่าวมั่ว !! แบร์นาร์ด ปฏิเสธข่าวย้ายไปโรม่า

ข่าวมั่ว

ข่าวมั่ว !! แบร์นาร์ด ปฏิเสธข่าวย้ายไปโรม่า

ข่าวมั่ว /แบร์นาร์ด แนวรุก เอฟเวอร์ตัน ออกมาไม่สนใจข่าวลือที่ว่าเขาอาจจะได้ย้ายไปร่วมทีม โรม่า ข้างหลังจบฤดูนี้

ก่อนหน้าที่ผ่านมามีกล่าวว่า หมาป่ากรุงโรม สนใจหน้าแข้งวัย 27 ปีและก็ได้พยายามติดต่อไปยัง ทอฟฟี่สีน้ำเงิน เพื่อถามเนื้อหาในการดึงตัวนักฟุตบอลรายนี้ไปร่วมทีม

โดยในรายงานจากอิตาลีเผยต่อไปว่า ทอฟฟี่สีน้ำเงิน สนใจที่จะปล่อยแนวรุกชาวบราซิลออกไปเช่นกัน ส่งผลให้สื่อในอังกฤษนำข่าวนี้ไปขยายความต่อไป โดยระยบุว่าทีมพร้อมปล่อยแข้งค่าเหนื่อยแพงรายนี้ออกไปด้วย

อย่างไรก็ตาม แบร์นาร์ด ได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือดังกล่าวแล้ว โดยเขาโพสต์ลงอินสตาแกรมด้วยข้อความสั้นๆ ว่า ‘นี่เป็นเรื่องโกหก’ หลังจากมีแฟนๆ สอบถามเข้ามา

สำหรับนักเตะในเวทีพรีเมียร์ลีกกำลังอยู่ในช่วงกักตัวตามนโยบายของรัฐบาลและทางลีก หลังจากอังกฤษโดนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เล่นงานอย่างหนัก…

ยอมโดนกักตัว !! คนไทย 7 คนติดต่อหลังป่วนสุวรรณภูมิ เร่งตามอีกนับร้อย

ยอมโดนกักตัว !! คนไทย 7 คนติดต่อหลังป่วนสุวรรณภูมิ เร่งตามอีกนับร้อย

ยอมโดนกักตัว /จากกรณีผู้โดยสารชาวไทย ไม่ยอมรับไปสู่กรรมวิธี กักบริเวณ ของรัฐ ทำให้เกิดเหตุวุ่นวายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนทั้งหมดจะถูกปล่อยให้กลับบ้าน โดยถูกสั่งย้ำให้กักบริเวณที่บ้าน 14 วัน แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขคัดค้านก็ตาม

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน ในเวลา 09.00 น. วันที่ 4 เม.ย. เบื้องต้นพล.อ.ประยุทธ์ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตามตัวผู้ที่หลบหนีการกักตัวทั้งหมด 166 คน หากพบผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 4 เม.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่เร่งประสานกลุ่มคนไทยที่ไม่ขอกักตัวเองทั้งหมด เบื้องต้นมี 6-7 คนที่ติดต่อกลับมาหาเจ้าหน้าที่ โดยยินดีจะไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านประเวศ ตามเจ้าหน้าที่ร้องขอ ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัว เพื่อมากักตัวตามขั้นตอนต่อไป…

ใครฝ่าฝืนโดน !! ตร.จับจริง เพิ่มด่านเคอร์ฟิว ทั่วประเทศ

ใครฝ่าฝืนโดน !! ตร.จับจริง เพิ่มด่านเคอร์ฟิว ทั่วประเทศ

ตร.จับจริง ใครฝ่าฝืนโดน เพิ่มด่านเคอร์ฟิว ทั่วประเทศ ตำรวจเปิดเผยแนวปฏิบัติช่วงเคอร์ฟิว จนถึงคนละเมิดจับจริงมีโทษหนักจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งยังปรับ ตำรวจเพิ่มจุดตรวจทั่วประเทศตรวจอาชญากรรมมากขึ้น

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมข้อกำหนดห้ามออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ตามประกาศเพิ่มเติม พรก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้คืนแรกวันนี้

ขอยืนยัน ว่าคนที่ฝืนจะถูก ดำเนินคดี อย่างจริงจัง ไม่มีข้องดเว้น แต่ในช่วง 1-2 วันแรก จะย้ำประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสำหรับคนที่มีความสำคัญ เป็นต้นว่า ผู้กระทำงานเป็นกะ หรือ เลิกงานในเวลาประกาศเคอร์ฟิว ขอให้นำพาบัตรประชาชน และใบรับรองจากผู้ว่าจ้าง เจาะจงถึงเหตุผลความต้องการ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป

แต่ในส่วนของผู้ที่จงใจฝ่าฝืน และไม่มีเหตุอันควรออกนอกเคหะสถาน จะต้องมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวต่อว่า ส่วนแผนการทำงานของตำรวจในช่วงประกาศเคอร์ฟิวจะปรับเปลี่ยน โดยเพิ่มจุดตรวจทั่วประเทศมากขึ้น โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสารวัตรทหาร โดยในส่วนของตำรวจจะเพิ่มกำลังสายตรวจ ออกตรวจตราอาชญากรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันเพื่อลดการแพร่ระบาด ด้วยการบริหารจัดการเวลาการทำงานหรือเวลาส่วนตัว ให้สอดคล้องกับแนวทางบังคับใช้กฎหมาย โดยเชื่อว่าระยะแรกอาจมีปัญหาบ้าง แต่ขอให้เข้าใจเจตนาการบังคับใช้กฎหมาย เพราะต้องการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด

ป่วยทางจิตจริง หมอยืนยัน จิตรลดา มือแทงเด็ก 4ขวบ นัดตรวจ31มี.ค.นี้

ป่วยทางจิตจริง

ป่วยทางจิตจริง หมอยืนยัน จิตรลดา มือแทงเด็ก 4ขวบ นัดตรวจ31มี.ค.นี้

ป่วยทางจิตจริง /จากกรณี นางสาว จิตรลดา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ใช้มีดแทง เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) วัย 4 ขวบ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งจนเสียชีวิต โดยเกิดเหตุด้านในร้านอาหารตามสั่งตั้งอยู่ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ รู้นางสาวจิตรลดา เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2548 ซึ่งคดีนี้ศาลพิพาษาติดคุก 8 ปี ในความผิดฐานพยายามฆ่า แต่ว่าให้การรับสารภาพ ก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 4 ปี แล้วก็ให้ส่งตัวไปบรรเทาอาการป่วยที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 มี.ค. ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวว่า น.ส.จิตรลดาได้รับการรักษาอาการป่วยทางจิตที่สถาบันฯเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีแม่ของน.ส.จิตรลดาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลหลัก ส่วนทีมสุขภาพจิตของสถาบันฯ และทีมพื้นที่ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด

เตรียมประเมินสุขภาพจิตจิตรลดา
นพ.ศรุตพันธุ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการรักษานั้น น.ส.จิตรลดาจะเข้าออกโรงพยาบาลประมาณ 6 ครั้ง ซึ่งน.ส.จิตรลดาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ในระดับหนึ่ง ถ้ามีอาการกำเริบก็จะเข้ามารักษาที่สถาบันฯ ทั้งนี้ น.ส.จิตรลดาออกจากสถาบันฯครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา และได้นัดดูอาการเพิ่มเติมในวันที่ 31 มี.ค.นี้ แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก่อน ซึ่งตนขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียด้วย

“ขณะนี้น.ส.จิตรลดาถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจ.นครปฐม ซึ่งจะมีการประเมินสุขภาพทางกาย ก่อนที่จะส่งตัวมาที่สถาบันฯเพื่อประเมินสุขภาพทางจิตอีกครั้ง โดยเรื่องนี้สถาบันฯต้องรอให้ได้ตัวผู้ป่วยมาก่อน จึงจะสามารถประเมินได้ว่าการที่ผู้ป่วยก่อเหตุครั้งเกิดความผิดพลาดในเรื่องใด ซึ่งต้องประเมินจากการสอบสวนของตำรวจควบคู่ไปด้วย” นพ.ศรุตพันธุ์ กล่าว

นพ.ศรุตพันธุ์ กล่าวว่า ทางสถาบันเคยมีเคสแบบนี้ ซึ่งขณะเกิดเหตุคนไข้เราไม่รู้เรื่องเลย ส่วนโรคของน.ส.จิตรลดานั้น ตนไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เพราะเป็นความลับของคนไข้ แต่ทางสถาบันฯบอกได้แค่ว่าน.ส.จิตรลดา มีอาการป่วยทางจิตจริง…

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ฉบับแรก ห้ามเข้าออกสถานที่ – เคลื่อนย้ายคน

เคลื่อนย้ายคน

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ฉบับแรก ห้ามเข้าออกสถานที่ – เคลื่อนย้ายคน

ห้ามเข้าออกสถานที่ – เคลื่อนย้ายคน แถลงการณ์สำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ระบุว่า สถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อให้สามารถนำมาตรการอื่นๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะออกประกาศและข้อกำหนดให้ทราบต่อไป เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์

เคลื่อนย้ายคน

เคลื่อนย้ายคน

 …

อะไรก็เกิดขึ้นได้ !! กระบะหวังแซง เกิดยางแตก ชนสยองรถคันหน้าดับ 2 ศพ

กระบะหวังแซง 

เสียชีวิต!! กระบะหวังแซง เกิดยางแตก พุ่งฟาดเสาไฟ ชนสยองรถ คันหน้าดับ 2 ศพ

กระบะหวังแซง / เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 19 มี.ค. ร.ต.อ.อรรจน์ แท่นศรี รองสารวัตรสอบ

สวนสภ.คลองท่อม จ.กระบี่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ นำเครื่องตัดถ่างเข้าแงะร่างของคนเสียชีวิตที่เกิด เหตุรถชน กันบริเวณหน้าโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพ ต.คลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จ.กระบี่ ขาเข้าอำเภอคลองท่อม

โดยนำร่างของ นายจักรพันธุ์ ภู่ทอง อายุ 56 ปี และนางพลายตา ศิริชัย อายุ 47 ปี บ้านอยู่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเสียชีวิตออกจากรถกระบะ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน บง 8803 กระบี่ นำส่ง รพ.คลองท่อม

ข้างหลังชนกับรถกระบะ อีซูซุ สีบอรนซ์ ทะเบียน บน 3206 ภูเก็ต ที่มี นายกิตติดงษ์ บ้านอยู่ อายุ 37 ปี เป็นคนขับ นอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีก 1 คน คือนางสาลี่ ศิริชัย อายุ 71 ปี ที่มากับรถของผู้เสียชีวิต 2 คน อาการสาหัส ถูกนำส่งต่อ รพ.กระบี่ไปก่อนหน้านี้

ร.ต.อ.อรรจน์ กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถทั้ง 2 คัน ขับตามกันมา มุ่งหน้า

จากเมืองกระบี่ มายังตัวอ.คลองท่อม มาถึงที่เกิดเหตุ รถของนายกิตติพงษ์ ขับแซงขวาขึ้นมาแล้วเกิดยางแตกทำให้ไปเฉี่ยวด้านช้างซ้ายรถของผู้ตายที่เบื้องต้น ซึ่งมีนายจักรพันธุ์เป็นคนขับ ทำให้รถของผู้ตายเสียหลักพลิกคว่ำไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อย่างไรก็ตามจะต้องสอบสวนทั้ง 2 ฝ่ายอีกครั้งก่อนแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป…

มันต้องอย่างนี้ !! มาเลเซีย ประกาศปิดประเทศ 2 สัปดาห์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

มันต้องอย่างนี้ !! มาเลเซีย ประกาศปิดประเทศ 2 สัปดาห์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

มันต้องอย่างนี้ /สำนักข่าวต่างประเทศกล่าวว่า นายมูห์ยิดดิน ยัสสิน นายกฯมาเลเซีย แถลงผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้(16 มี.ค.) ถึงมาตรการจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า รัฐบาลตกลงใจบังคับใช้มาตรการ ปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.จนถึงวันที่ 31 มี.ค. ส่งผลทั่วประเทศ ซึ่งมาตรการดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วครอบคลุมถึงการห้ามประชุมในที่ชุมชน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมด้านกีฬา สังคม หรือวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

ขณะเดียวกัน ยังห้ามชาวมาเลเซียทุกคนเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องผ่านการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขและกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ขณะที่ชาวต่างชาติทั้งหมดถูกห้ามเข้าประเทศจนถึงสิ้นเดือนนี้ ทั้งนี้นายกฯมาเลเซีย เรียกร้องให้ประชาชนอดทนเผชิญหน้ากับความท้าทายต่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และอย่าตื่นตระหนก หรือวิตกกังวล เนื่องจากเชื่อว่ามาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอยู่จะสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

สำหรับมาตรการปิดประเทศของมาเลเซียมีขึ้นหลังทางการรายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 125 คนในวันนี้ ทำให้ยอดรวมในประเทศเมื่อวานนี้( 16 มี.ค.)อยู่ที่ 553 คนทำให้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเกือบ 2 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางศาสนาอิสลามเมื่อไม่นานมานี้…