ศิริราช ขยายโอกาสจบป.ตรี สาขาอื่นเรียนต่อแพทย์ได้

ศิริราช ขยายโอกาสจบป.ตรี สาขาอื่นเรียนต่อแพทย์ได้

ศิริราช ขยายโอกาสจบป.ตรี สาขาอื่นเรียนต่อแพทย์ได้

ศิริราช
รพ.ศิริราช ขยายโอกาสทางการศึกษาเรียนต่อแพทย์ ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย 7 สาขา เพิ่ม 2 สาขาใหม่ “ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ”

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ปี 2563 ว่า ยังคงรับ 3 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 292 คนเหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น   บาคาร่า

โดย TCAS รอบ 1 จะพิจารณาจาก portfolio ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง หรือเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ หรือพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ใน 7 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพิ่มดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวม 25 คน

โดยจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์แบบ multiple mini-interview ซึ่งรอบแรกจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

สำหรับ รอบ 2 หรือ รอบโควตา รับ 7 คน จากโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD, MD) 1 คน และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 1 คน และดนตรี 1 คน นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขา แต่มีความตั้งใจศึกษาต่อแพทยศาสตร์ เพียงแต่ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และต้องสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของ กสพท ซึ่งจะรับ 4 คน ส่วน TCAS รอบ 3 เป็นการรับตรงปกติ (ผ่าน กสพท) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน

“สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Digital Transformation ซึ่งเราหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย ที่มีความตั้งใจจริงว่าอยากเรียนแพทย์เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช ปี 2563 สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.si.mahidol.ac.th/th หรือสอบถามที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2419 6410”

ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถไปร่วมงาน “ Siriraj Open House 2019” เพื่อรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายในงานจะมีการแนะนำหลักสูตรต่างๆ เล่าถึงชีวิตนักศึกษา และกิจกรรมดีๆ มากมาย ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. – 16:30 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช สำรองที่นั่งและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.educationsi.sicsc.net/ หรือ Facebook : Siriraj open house

ศิริราช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *